FANDOM


Neko no yo ni aishite / Tenkei tekina jugyo-bi is Seishun Musume's 28th single, and the first General Election ranking single. It will be released in nearly 6 different editions, with numerous other b side singles. This is Seishun Musume's first double A sided single.

TracklistEdit

Regular Edition AEdit

 1. Neko no yo ni aishite
 2. Tenkei tekina jugyo-bi
 3. Omomuki no aru ​​ kare to issho ni shokuji o suru...
 4. Kokan kanona koto wa arimasen
 5. Neko no yo ni aishite (Instrumental)
 6. Tenkei tekina jugyo-bi (Instrumental)

Regular Edition BEdit

 1. Neko no yo ni aishite
 2. Tenkei tekina jugyo-bi
 3. Just be Friends (Cover)
 4. On'nanoko no shokumu kara kaiho
 5. Neko no yo ni aishite (Instrumental)
 6. Tenkei tekina jugyo-bi (Instrumental)

Limited Edition AEdit

 1. Neko no yo ni aishite
 2. Tenkei tekina jugyo-bi
 3. Amato!!
 4. Otome no tamashi
 5. Neko no yo ni aishite (Instrumental)
 6. Tenkei tekina jugyo-bi (Instrumental)

Limited Edition BEdit

 1. Neko no yo ni aishite
 2. Tenki tekina jugyo-bi
 3. Kanashi mokuyobi no yugata
 4. Minna, arigato!
 5. Neko no yo ni aishite (Instrumental)
 6. Tenkei tekina jugyo-bi (Instrumental)

Limited Edition CEdit

 1. Neko no yo ni aishite
 2. Tenki tekina jugyo-bi
 3. Take it Easy! (Cover)
 4. SMART de kawai onna nokodearu koto wa muzukashi des!
 5. Neko no yo ni aishite (Instrumental)
 6. Tenkei tekina jugyo-bi (Instrumental)

Limited Edition DEdit

 1. Neko no yo ni aishite
 2. Tenki tekina jugyo-bi
 3. Gin no dangan
 4. Namida...
 5. Neko no yo ni aishite (Instrumental)
 6. Tenkei tekina jugyo-bi (Instrumental)

General Election RankingEdit

10. Tsugunaga Chinatsu

9. Hishida Seki

8. Isobe Mariko

7. Higo Risa

6. Uchiyama Tsukiyama

5. Matsuo Kita

4. Inoue Kumiko

3. Yamamura Miwako

2. Kawai Sakura

1. Shige Kiko